Doen in

Wereldwijd opleiden met eigen lesmateriaal 

Lesmateriaal past niet altijd bij de leerwensen en mogelijkheden van de leerling, waardoor mooi materiaal alsnog niet gebruikt kan worden. Vaak is dan de oplossing dat de docent zelf het materiaal gaat aanpassen, waardoor de uniforme lay-out verdwijnt.

De kwaliteit van het lesmateriaal wordt ook mede bepaalt door de lay-out.

Mocht u lesmateriaal willen aanreiken, dan zal het Platform DOEN IN in overleg met u zorgen voor de gewenste maatwerk producten.

Wilt u liever zelf aan de slag gaan, dan stellen wij het format beschikbaar.

Delen met andere scholen is verplicht, hierdoor zorgt u dus samen voor een alsmaar groeiende en boeiende “database” aan lesmateriaal.